Home   slice   Prídavné zariadenia   »   Rotačná kefa so zberným boxom
Potrebujete poradiť?  Kontaktujte nás!
avant collecting brush main

Rotačná kefa so zberným boxom

Rotačná kefa so zberným boxom 1500 je určená pre spoločnosti z oblasti údržby, profesionálne správy starajúce sa o komunikácie, mestské úrady, obce a pod . Kefa má robustnú konštrukciu, plávajúcu nápravu, automatickú kompenzáciu opotrebenia segmentov kefy a tri pomocné kolesá pre väčšiu stabilitu kefy.

Kefa má taktiež dobre uzatvorenú konštrukciu všade v okolí hriadeľa hlavnej kefy. Zabezpečuje to lepší výsledok zberu najmä pri otáčaní kefy. Ďalšou výhodou uzatvorenej konštrukcie je menšia prašnosť. Kefa môže byť vybavená jednou alebo dvoma postrannými kefami. Špeciálne navrhnutý systém vodného postreku pre zníženie prašnosti je k dispozícii ako voliteľná výbava.

  • Profesionálna kefa so zberom pre ulice a čistenie priestorov

  • Veľký zberný box s hydraulickým vyprázdňovaním

  • Plávajúca náprava umožňuje vertikálny pohyb kefy, čo zlepšuje výsledok zametania na nerovnom povrchu

  • Kefa vyrobená z jednotlivých nylonových segmentov, ktoré môžu byť nahradené jednotlivo

  • Postranné kefy (jedna alebo dve) a systém vodného postreku pre zníženie prašnosti k dispozícii ako voliteľná výbava

500, R 600 a 700 Séria

Produktové číslo

Postranná kefa

Systém vodného postreku

A35602

nie

nie

A35918

1 kefa

nie

A35919

1 kefa

ano

Model

1500

Pracovná šírka

1500 mm

Celková šírka

1800 mm

Priemer kefy

550 mm

Vyprázdňovanie boxu

hydraulické (s dvoma hydr. valcami)

Objem boxu

200 l

Objem nádrže na vodu

150 l

Hmotnosť bez postrannej kefy

425 kf (bez systému vodného postreku)

Hmotnosť s 1 postannou kefou

450 kg

Hmotnosť s  postannými kefami

475 kf

Doplnková výbava

Produkt

Produktové číslo

Postranná kefa

A35698

Systém vodného postreku *

A35642

So systémom vodného postreku, poháňaným elektromotorom, doporučená doplnková výbava - prídavné spínanie k ovládaniu elektrických funkcií na nakladači.

Tabuľka použiteľnosti pre série Avant

Model
220
225
313S
320S
320S+
419
420
520
525LPG
528
630
635
640
745
750
760i
R20
R28
R35
1100
Kompatibilné
Prispôsobivé
Nekompatibilné

Kontaktný formulár